Ansökan om utbyte mellan UmU och UMSA är på gång

De senaste veckornas resa till Bolivia har givit en hel del nya erfarenheter. Vårt ärende för besöket var att gå vidare i diskussionen med våra kollegor i La Paz om att etablera ett student och lärarutbyte, via Linneaus och Palmeprogrammen. Ett glädjande resultat  är att möjligheterna för utbytet har växt under besöket. Våra värdar har på alla sätt erbjudit ett intressant och spännande program och vi är mycket tacksamma för den gästfrihet och den tid som de lagt ner på oss under besöket. Mer om programmet och de olika aktiviteter vi fick möjlighet att delta i hittas på följande länk. Vi kommer innan den 26/10 skriva ihop ansökan till Internationella Programkontoret.

Share

Kommentera