Digitala material & miljöer

Sitter som mest med examinationer från kursen design och utvärdering just nu, men parallellt arbetas det också med förberedelserna inför nästa kurs som jag ska ge i slutet på januari. Temat är digitala material och miljöer, med nedslag i interaktiva texturer och praktiker i gränslandet mellan det digitala och analoga och hur dessa praktiker kan förstås från olika perspektiv. Kursboken är författade av min tidigare handledare Mikael Wiberg och kursen är utvecklad av undertecknad med mycket god  hjälp av Anna Croon-Fors. Mer om detta när kursstart närmar sig.

20121216-081816.jpg

Share

Kommentera