BIT-Uppsatser med fokus på E-hälsotjänster & medskapande innovation i vården

Under senare delen av terminen har jag haft förmånen att handleda två intressanta uppsatsprojekt som avhandlat teman och frågor som jag själv har ett stort intresse av. Den första uppsatsen, där följer Stina Höglund och Camilla Wallström  upp en egenvårdsstödspilot som Landstinget i Västerbotten rullat ut med fokus på tobaksavvänjning. I den andra uppsatsen problematiserar Sandra Ericsson och Emelie Granqvist det medskapande innovationsarbete som jag tillsammans med kollegor på primärvården och region västerbotten varit engagerade i genom ansökningar om forskningsanslag och i rent praktiska aktiviteter som går att läsa om i tidigare inlägg under våren. Båda uppsatserna visar på slutsatser som tydligt adresserar utmaningar med arbetet med IT i vården som inte ges utrymme i diskussionen som vi vanligen möter i fackpress och debatt. Behovet av att skapa en konstruktiv lärandemiljö i sjukvården som motiverar och engagerar både anställda och patienter är en av nycklarna som båda uppsatserna visar på. med handen på hjärtat har det varit en sant nöje att handleda uppsats den här våren, bra diskussioner, intressanta studier och en uppsatser med både bredd och djup i de teman som problematiseras. Bra jobbat! Länkar till uppsatserna hittas nedan.

Höglund, S. & Vallström, C. (2013). E-hälsotjänster i praktiken: En studie av Mina vårdkontakter och Min hälsoplan. (Student paper). Umeå universitet. Länk

Ericsson, S. & Granqvist, E. (2013). Att öppna upp sjukvårdens förändrings- och utvecklingsarbete: En studie av medskapande innovation i primärvården. (Student paper). Umeå universitet. Länk

Share

Kommentera