Medskapande Innovation i vården

Sedan 2011 har vi flera i regionen som aktivt arbetat med att  utforska medskapande innovation med målsättningen att utmana och utveckla området sjukvård, hälsa och omsorg. En central utgångspunkt är att hitta  lösningar för upplevda problem och hinder i verksamheten som kan visa på nya arbetsformer och intressanta innovationer, sociala som teknik-orienterade. Goda exempel på sådana presenteras i filmen ovan tillsammans med en kort inblick i metodiken vi arbetat med. Det som per automatik följer med dessa idéer är att även om de adresserar verkliga problem, har stor potential att utveckla verksamheten, och har en tydlig förankring så står nuvarande struktur handfallen för hur man ska kunna hantera   förändringsförslag som bärs av engagemang och förankring av de som verkar i offentliga verksamheters ytterkanter. Avstånden i termer av inflytande över de digitala verktygen, mellan verksamhet och IT är i de offentliga verksamheter jag möter fortfarande oroväckande stora. Ett resultat eller konsekvens blir att man låser fast och distanserar sig från förändringsresurser i verksamheten.

Jag har alltid varit nyfiken på den kollektiva dimensionen och den dynamik som det tillför design, utveckling och införande av digital teknik. I mitt avhandlingsarbete följde jag några exempel som härrör till vad vi kan kalla digitalisering av kommunal omsorg. Mitt specifika fokus var att följa hur hemtjänstgrupper som med ny teknik fick stöd för planering och dokumentation valde att involvera tekniken i sitt dagliga arbete. Att arbeta utifrån perspektivet där det dagliga arbete studeras innebär naturlig att andra delar av en verksamhet-ledningsstruktur blir synliga. En iakttagelse som slog mig under det här arbetet var hur systemleverantörer och verksamhetsledare inte mäktade med att hantera digital teknik som en tydlig verksamhets-utvecklingsfråga. Systemleverantörer använde då en retorik som saluförde teknikens förträfflighet på bekostnad av människors förmåga att vara kreativa och klara sitt eget arbete. Man sa då att hemtjänsten är en alltför komplex  det krävs digitala planeringsmotorer för att hantera lönsamhet och resursutnyttjande. Frågan ställdes aldrig om de planeringssätt man redan tillämpade missade målet eller var undermåliga. Verksamhetsledare pekade med hela handen, mellanchefer föll tillbaka i den ordning som alltid varit av rädsla att annars utmana staus quo, kontroll över verksamhetens resurseffektivitet förstärktes med de system man valde att införa. Visst fanns det även exempel som visade på mer involverande förhållningssätt vilka istället mötte andra utmaningar so rörde i kulturfrågor i verksamheten kring ledarskap, medarbetarinflytande och nya arbetssätt. I ett nyligen noterat exempel från ett område i äldreomsorgen i Sundsvall visar på en motreaktion som går i den här riktningen.  Man har här valt att ställa IT-systemem åt sidan för en tid. I klarspråk går man drygt 10 år tillbaka i tiden med den intressanta målsättningen att hitta rätt inför framtiden. Modigt och det här är kommer att bli intressant och spännande att följa framöver. Det vore kul om det är början på en tydlig trend och utveckling.

Share

Kommentera