Delaktig i referensgrupp för cancerrehabilitering

Fullscreen_13_04_16_13_35Region Skåne har efterfrågat patientrepresentanter i deras arbete med att successivt utveckla och implementera en tydligare cancerrehabiliterings verksamhet. I mitt arbete har vi ofta sökt samarbete med patientföreningar med syftet att kunna möta personer som har erfarenhet av att möta vården på olika sätt. Nu sitter jag där själv i just den rollen. Vi är 8 stycken personer som under det kommande året regelbundet ska träffas och dela erfarenhet, diskutera och utvärdera förslag och initiativ som följer i det utvecklingsprojekt som Region Skåne Sund har initierat. Det här ser jag framemot, första mötet gav mersmak.
Share

Kommentera