BIT-Uppsatser med fokus på E-hälsotjänster & medskapande innovation i vården

Under senare delen av terminen har jag haft förmånen att handleda två intressanta uppsatsprojekt som avhandlat teman och frågor som jag själv har ett stort intresse av. Den första uppsatsen, där följer Stina Höglund och Camilla Wallström  upp en egenvårdsstödspilot som Landstinget i Västerbotten rullat ut med fokus på tobaksavvänjning. I den andra uppsatsen problematiserar Sandra Ericsson och Emelie Granqvist det medskapande innovationsarbete som jag tillsammans med kollegor på primärvården och region västerbotten varit engagerade i genom ansökningar om forskningsanslag och i rent praktiska aktiviteter som går att läsa om i tidigare inlägg under våren. Båda uppsatserna visar på slutsatser som tydligt adresserar utmaningar med arbetet med IT i vården som inte ges utrymme i diskussionen som vi vanligen möter i fackpress och debatt. Behovet av att skapa en konstruktiv lärandemiljö i sjukvården som motiverar och engagerar både anställda och patienter är en av nycklarna som båda uppsatserna visar på. med handen på hjärtat har det varit en sant nöje att handleda uppsats den här våren, bra diskussioner, intressanta studier och en uppsatser med både bredd och djup i de teman som problematiseras. Bra jobbat! Länkar till uppsatserna hittas nedan.

Höglund, S. & Vallström, C. (2013). E-hälsotjänster i praktiken: En studie av Mina vårdkontakter och Min hälsoplan. (Student paper). Umeå universitet. Länk

Ericsson, S. & Granqvist, E. (2013). Att öppna upp sjukvårdens förändrings- och utvecklingsarbete: En studie av medskapande innovation i primärvården. (Student paper). Umeå universitet. Länk

Share

Umeå studentkårs Pedagogiska pris tilldelas…

Det är inte ofta jag får pris, men i år förärades jag Umeå studentkårs pedagogiska pris. På en skala mellan 1 och 10 är det här en definitiv 10:a när det gäller uppmuntran, bekräftelse och tacksamhet till de studenter jag regelbundet möter som valt att nominera mig till priset. I perspektivet att alla ca 2000 lärare på universitetet kan nomineras till priset känns utmärkelsen riktigt nice att ha hängandes på tjänsterummet. Speciellt roligt i allt det här är att det jag under det här läsåret  12/13 arbetat fokuserat med pedagogiskt utvecklingsarbete, både i rollen som lärare och i arbetet som programsamordnare för BIT-programmet, vilket otvetydigt tagits emot väl. Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla former och arbetssätt, för ska jag vara ärlig känns det som om man bara börjat skrapa lite på ytan- det finns mycket mer att göra och jobba med. Mer om detta och festligheterna hittas via länkarna:

gruppbild_varpromotion_2013

http://www.umu.se/om-universitetet/hogtider/varpromotion/arets-varpromotion/

http://www.informatik.umu.se/om-institutionen/nyheter/nyhetsvisning/studenternas-pedagogiska-pris-till-carl-johan-orre.cid215121

Share

Genomförande- Forma framtidens hälsa och sjukvård

I går stod vi och tog emot deltagarna och sparkade igång en aktivitet som jag tillsammans med Tomas Gustafsson, Mia Westin, Hans-Ola Stenlund, Robyn Schimmer, Leena Hortell och primärvårds-ledningen i västerbotten planerat och utvecklat under det året som gått. Spontant blev det här en riktigt bra workshop.  Visst går det att putsa ytterligare på det koncept vi tagit fram, men när jag ser till det engagemang, de konceptförslag som tagits fram, de diskussioner vi haft kring olika framtidsscenarion och dimensioner som inte finner rum i dagens hårt styrda sjukvård, så gav det en tydlig mersmak och förhoppningsvis en god start på vidare arbete på temat.  Ida Rehnström dokumenterade workshopen i bild och ljud och en av hennes produktioner finns infogad i den artikel som också hittas på informatikwebben.

http://www.informatik.umu.se/om-institutionen/nyheter/nyhetsvisning//teater-triggar-tankar-om-teknik-i-varden.cid215659

Share