Workshop med fokus på det goda mötet och innovativa IT-lösningar

Den 7-8 februari ges en workshop på temat: Forma framtidens hälsa och sjukvård. Målet med workshopen är att identifiera konstruktiva idéer som erbjuder nya lösningar och mötesplatser för hälsa, omsorg och sjukvård, tre områden som idag är relativt isolerade från varandra. Vårdkartan i Sverige ritas successivt om och en tydlig utmaning är att hantera den inbyggda förändringströghet som de olika administrativa områdena idag kämpar med nya perspektiv och utgångspunkter. Plats för evenemanget är Universitetets campus och arrangemanget är ett samarbete mellan Innovationssluss Norr, Region Västerbotten och Informatik. Anmälda deltagare kommer från patientföreningar, landsting, kommuner,företag och akademi. Förberedelserna är strax klara. Nu är det bara att invänta genomförandet med både spänning och nervositet.

Share

Kommentera