Medskapande fokus på innovativ IT och ehälsa med drama som utgångspunkt

I veckan som gick genomförde vi en workshop på temat forma framtidens hälsa och sjukvård gav mersmak och infriade de förväntningar som jag hade byggt upp allt förarbete som vi haft med arrangemanget. Workshopen sökte framtida alternativa vägar för hälsa, omsorg och sjukvård, där IT möjliggör nya mötesplatser för personal och medborgare.

Utgångspunkten för arbetet togs i Lustspelet,  en pjäs som framfördes av skådespelarna Mia Westin och Hans-Ola Stenlund. Lustspelet som bygger på möten med äldres livsberättelser och personal i äldrevården skapade en spännande referens i de samtal som sen följde för de olika diskussionsteman som deltagarnas egna diskussionsämnesförslag  inledningsvis grupperades efter.

Drama och teater utmanar, kanske mer än man i text eller via ett ordinärt föredrag klarar av i försöken att skildra möten mellan människor inom hälsa och sjukvård. Lustspelet gav i de olika scenerna både ord och känslor för betydelsen av att se och ge individen utrymme i arbetet på ordinära äldreboenden, vilket gäller både synen på personal och på de äldre. I workshopen fick dessa scener av möten fungera som gemensamma referenser till situationer som på olika sätt påverkas av IT användning när äldrevården effektiviseras. Ser fram emot att få arbeta mer med teater med syfte att lyfta samtal kring komplexa situationer och IT användning.

Share

Kommentera