A new start- a focus in digitally mediated rehabilitation

After undergoing cancer rehabilitation for almost three years, a thought has formed to write and share the experiences I have learned having a serious cancer disease and the rehabilitation needed to tay alive. But not as an I had cancer kind of genre, but more of an account that travels with me through the work i engage in.

I have so far been lucky. The diagnosis I got during fall of 2015, Non Hodgkins, large B-cell lymphoma (LBCL), is, to quote a dear colleague of mine, possibly ”the best cancer” diagnosis to get in my age, even though it is very aggressive, it responds well to treatment. There are well-developed treatment methods and a lot of knowledge about how these work. But how we respond to the situation, treatments and investigations, the care we face, the support we receive from people in care and in the social network that surrounds us, in its entirety, is of a very fine weave of relationships, I am fully aware it differs greatly from case to case.

For a long time I have been working on problematising digital mediated care, in research, teaching and technology development. Throughout the stages of my rehabilitation process, various phases are documented in image and text. Through this experience, my curiosity about how we can understand digital care has grown. For me, this curiosity has played an important role in managing the balance between being patient and the person I am with or without illness. Cancer rehabilitation do take a lot of one’s power and energy, it is exhausting in so many ways. It’s really only now, after 15 months ini remission I find my self having the energy to start working with the data I have collected and to deal with it in a organised manner.

On the 26th of February, this coming Monday I will give myself the experience to ski the 90 km between Sälen and Mora in Sweden. The efforts made from being seriously ill to again be able to endure a test as Öppet Spår entail, combined with continued work in the exploration of digitally mediated rehabilitation, is the focus this page onward will have.

Share

Delaktig i referensgrupp för cancerrehabilitering

Fullscreen_13_04_16_13_35Region Skåne har efterfrågat patientrepresentanter i deras arbete med att successivt utveckla och implementera en tydligare cancerrehabiliterings verksamhet. I mitt arbete har vi ofta sökt samarbete med patientföreningar med syftet att kunna möta personer som har erfarenhet av att möta vården på olika sätt. Nu sitter jag där själv i just den rollen. Vi är 8 stycken personer som under det kommande året regelbundet ska träffas och dela erfarenhet, diskutera och utvärdera förslag och initiativ som följer i det utvecklingsprojekt som Region Skåne Sund har initierat. Det här ser jag framemot, första mötet gav mersmak.
Share

Digitala material och resurser i vården- Uppsatser Ehälsa.

Nedan har jag sammanställt en förteckning av de uppsatser som producerats av BIT-studenter vid institutionen för informatik de senaste två åren. De ger alla intressanta inblickar i den transformeringsprocess som hälso- och sjukvården just nu genomgår. Om du är intresserad av att läsa uppsatserna i sin helhet finner du dessa i DIVA. Listan kommer att kompletteras med fler uppsatser inom området efter vårterminens slut.

Fortsätt läsa ”Digitala material och resurser i vården- Uppsatser Ehälsa.”

Share

Dialog: Samverkan & Innovationskultur

Den 20/12 genomförde vi som ett led i arbete inför andra omgången i utlysningen innovativ organisering ett dialogseminarie med representanter från bland annat landstingets primärvård, Norsjö kommun, Storumans kommun. Vår målsättning med dialog-seminariet var att identifiera samverkansytor mellan de olika medverkande huvudmännen som vi nogsamt över en treårsperiod kommer att både följa och aktionsforkningsorienterat stödja etableringen av.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det möjligen väl bombastiska temat var – I samhällets tjänst– med syftet att sätta fokus på en diskussion där medborgaren i centrum får vara med att diktera villkoren för  samverkan inom området hälsa, sjukvård och omsorg. För många kommuner och landstinget i Västerbotten är samverkan en tydlig nyckelfråga och en situation som bär med sig tydliga utmaningar i att i större utsträckning arbeta med gränsöverskridande förändringsarbete. Det är det gränsöverskridande förändringsarbetet som driver fram nya arbetssätt som effektivt och flexibelt kan verka i gränslandet mellan offentliga huvudmannaskap och söka systemeffekter som stärker regionen som helhet. En tydlig respons bland deltagarna är att  en viktig del för att lyckas med detta är att det finns mötesplatser som ger utrymme för kravlös dialog och idéutbyte.

Dialogseminariet var det sista i en serie av fem som fokuserat på gränsöverskridande förändringsarbete med fokus på hur man över tid etablerar vad vi i projektet benämner vara en värdeskapande innovationskultur. Inom ramen för en offentlig anställning förväntas man självklart som för alla andra anställningar att utföra sitt arbete som det är beskrivet. Men det finns också ett implicit antagande att  man som anställd också bedriver ett pågående arbete som fokuserar på ständiga förbättringar, detta oavsett om det handlar om en anställning inom vården, skolan eller akademin. Visst ges det tid för utveckling, emellanåt tillsätts medel för olika utvecklingsprojekt vilket ger dedikerad tid för utvecklingsarbete. Utmaningen är att projektet mot sitt slut på något sätt ska införlivas i det dagliga arbetet och undvika att det hamnar på verksamhetens projektkyrkogård. I de dialogseminarier som vi haft under hösten har perspektiv från näringslivet presenterats. Framgångsrika företag i industrin visar på exempel där man väljer att sätta förbättringsarbete på arbetsschemat, vilket tydligt visar på värdet av utvecklingsarbete och att personalen är betydelsefulla och gör det möjligt. Att hitta en modell som hanterar den offentliga verksamhetens behov utifrån premisser som lyfter värde och betydelsen av engagemang är en tydlig utmaning vi fortsättnings kommer att kika vidare på i projektet.

Share

BIT-Uppsatser med fokus på E-hälsotjänster & medskapande innovation i vården

Under senare delen av terminen har jag haft förmånen att handleda två intressanta uppsatsprojekt som avhandlat teman och frågor som jag själv har ett stort intresse av. Den första uppsatsen, där följer Stina Höglund och Camilla Wallström  upp en egenvårdsstödspilot som Landstinget i Västerbotten rullat ut med fokus på tobaksavvänjning. I den andra uppsatsen problematiserar Sandra Ericsson och Emelie Granqvist det medskapande innovationsarbete som jag tillsammans med kollegor på primärvården och region västerbotten varit engagerade i genom ansökningar om forskningsanslag och i rent praktiska aktiviteter som går att läsa om i tidigare inlägg under våren. Båda uppsatserna visar på slutsatser som tydligt adresserar utmaningar med arbetet med IT i vården som inte ges utrymme i diskussionen som vi vanligen möter i fackpress och debatt. Behovet av att skapa en konstruktiv lärandemiljö i sjukvården som motiverar och engagerar både anställda och patienter är en av nycklarna som båda uppsatserna visar på. med handen på hjärtat har det varit en sant nöje att handleda uppsats den här våren, bra diskussioner, intressanta studier och en uppsatser med både bredd och djup i de teman som problematiseras. Bra jobbat! Länkar till uppsatserna hittas nedan.

Höglund, S. & Vallström, C. (2013). E-hälsotjänster i praktiken: En studie av Mina vårdkontakter och Min hälsoplan. (Student paper). Umeå universitet. Länk

Ericsson, S. & Granqvist, E. (2013). Att öppna upp sjukvårdens förändrings- och utvecklingsarbete: En studie av medskapande innovation i primärvården. (Student paper). Umeå universitet. Länk

Share

Umeå studentkårs Pedagogiska pris tilldelas…

Det är inte ofta jag får pris, men i år förärades jag Umeå studentkårs pedagogiska pris. På en skala mellan 1 och 10 är det här en definitiv 10:a när det gäller uppmuntran, bekräftelse och tacksamhet till de studenter jag regelbundet möter som valt att nominera mig till priset. I perspektivet att alla ca 2000 lärare på universitetet kan nomineras till priset känns utmärkelsen riktigt nice att ha hängandes på tjänsterummet. Speciellt roligt i allt det här är att det jag under det här läsåret  12/13 arbetat fokuserat med pedagogiskt utvecklingsarbete, både i rollen som lärare och i arbetet som programsamordnare för BIT-programmet, vilket otvetydigt tagits emot väl. Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla former och arbetssätt, för ska jag vara ärlig känns det som om man bara börjat skrapa lite på ytan- det finns mycket mer att göra och jobba med. Mer om detta och festligheterna hittas via länkarna:

gruppbild_varpromotion_2013

http://www.umu.se/om-universitetet/hogtider/varpromotion/arets-varpromotion/

http://www.informatik.umu.se/om-institutionen/nyheter/nyhetsvisning/studenternas-pedagogiska-pris-till-carl-johan-orre.cid215121

Share

Genomförande- Forma framtidens hälsa och sjukvård

I går stod vi och tog emot deltagarna och sparkade igång en aktivitet som jag tillsammans med Tomas Gustafsson, Mia Westin, Hans-Ola Stenlund, Robyn Schimmer, Leena Hortell och primärvårds-ledningen i västerbotten planerat och utvecklat under det året som gått. Spontant blev det här en riktigt bra workshop.  Visst går det att putsa ytterligare på det koncept vi tagit fram, men när jag ser till det engagemang, de konceptförslag som tagits fram, de diskussioner vi haft kring olika framtidsscenarion och dimensioner som inte finner rum i dagens hårt styrda sjukvård, så gav det en tydlig mersmak och förhoppningsvis en god start på vidare arbete på temat.  Ida Rehnström dokumenterade workshopen i bild och ljud och en av hennes produktioner finns infogad i den artikel som också hittas på informatikwebben.

http://www.informatik.umu.se/om-institutionen/nyheter/nyhetsvisning//teater-triggar-tankar-om-teknik-i-varden.cid215659

Share

Arbetsmöte- Forma framtidens hälsa och sjukvård

Den slutgiltiga planen för forma framtidens hälsa jobbades fram idag. Intressanta och spännande diskussioner i brottytan mellan Hans-Ola Stenlund och Mia Westins material som de samlat in under några månader på de olika hälsocentraler som vi har i regionen  och de utgångspunkter och kritiska frågor som vi andra i gruppen kommer med som inspel. Det är roligt att diskutera ”processen” som vi hoppas den ska fungera som process i workshopen, hur den faller ut återstår att se.  Jag tillsammans med Tomas Gustavsson kommer att fungera som processledare och det känns viktigt att planen ligger nära våra idéer och det vi känner vi kan motivera deltagarna att engagera sig i under workshopen. Det blev ett givande möte som jag kommer prioritera än mer nästa gång tillfället ges.

Share

Workshop Serious Games- Skellefteå

Ett spår som jag tillsammans med Johan Ohlsson från Explizit arbetat på tillsammans i RICHARD projektet (www.richardproject.eu) är en workshop på temat Serious Games. Två dagar på Campus Skellefteå med både deltagare från Sverige, England och Italien. Programmet gav både spännande presentationer för hur  patienter i  behandlingar och rehabiliteringsaktiviteter får hjälp och stöd med intressanta IT-tillämpningar. Det är tydligt att konstruktiv användning av IT inte distanserar utan skapar både tillgänglighet, motivation och utvecklad relation mellan patient och vårdgivare. Målsättningen med aktiviteten var att bygga grund för en konceptbas mot de program EU rullar ut genom Horizon 2020.

Share