Target weight! ”eHealth motivation”

Last year, In June, Google Health was closed, after being up running since 2008. Some said then that Google as many times before where ahead of time but that they did a poor job reaching out to a now growing ecosystem of developers aiming towards what we can call Personal Health Records (PHR) and that they did not manage to involve the GPs enough to promote the service to their patients. I totally missed out on Google Health. But In June this year, I downloaded similar app called ”Målvikt”. In short, an app where I put data on weight, height, waist circumference, blood pressure, cholesterol levels, training and more along with the target weight I want to reach. The app provides a plan for the amount of calories each of my meal should contain and an estimation for when I will reach my goal based on the accumulated data.

In my case I started at 89-90 kg with a goal to go down to 78. It has gone surprisingly well.  Using the app motivated me a lot in changing some of ”for my own health not so good habits”. In the course of using the app I have become more aware of my own health and perhaps most importantly established a sense of what is ”normal”.

If I stick to my plan, I will in the two months I used the app have lost about 10 kilograms, this only by eating less and giving myself a bit more daily exercise. I have for sure  established some new daily routines. You can track my progress in the picture above, which also is one of the features of the app worth mentioning; it is possible to share your data with whomever you like. It might also be worth to point out that the flat line in the graph shows this year vacation weeks when most ”digital things” deliberately was avoided. The tipping point concerning this digital device was its ability to motivate me,  provide health awareness and that it offers a daily learning activity. I will in a couple of weeks have a ”40 year health check-up” at the primary care center down town, and I am really looking forward to compare ”my data” with the ”data of me” that their tests will give.

Share

Embrace the Remix

I have given a summer course with the theme openness on Internet now for three summers in a row. It is fun. The students produce excellent work and I always meet interesting views on both old and new topics. This year we replaced Lessig’s earlier book Code with the slight newer one Remix. Today, I stumbled on this talk on Remix by Kirby Fergusson, who produced a series of four short episodes on the on the topic Everything is a remix. One of his arguments is that the elements of Remix, i.e. copy, transform and combine, is the core elements of creativity. Both his talk and his series provide a lot of interesting and striking examples of creative work, or to quote, ”We are not self-made. We are dependent on one another. Admitting this to ourselves isn’t an embrace of mediocrity and derivativeness, it’s a liberation from our misconceptions”. It is well worth a watch.

Share

BITarnas inspirationsdag 2012

I onsdagsförmiddag hade jag nöjet att få vara med och inspirera BIT-studenters årliga inspirationsdag. Jag måste medge att det var en av de mer välbesökta och välorganiserade inspirationsdagar som jag så långt medverkat i. Upplägget var proffsigt och väl genomtänkt. Som nybliven programansvarig för BIT-programmet var arrangemanget än mer intressant.

Min presentation av BIT-programmet tar avstamp i tre begrepp som tillsammans hygglig väl fångar kärnan i utbildningen. Dessa tre är: behaviour, interspace och technology. Begreppet interspace är nyckeln, först utifrån perspektivet av att vara – an intervening space med fokus på kunskap, innovation, metoder och tekniker och som a space in-between, som öppnar upp för en diskussion kring roller och sammanhang.

Mer om begivenheten hittas på informatikwebben här.

Share

Samevecka & oväntat möte

I söndags åkte vi hela familjen och besökte Gammlia och arrangemanget kring Samiska veckan. Förutsättningarna var goda för en trevlig upplevelse, men tyvärr så måste arrangörerna antingen varit på lunch, en tidigt sådan, eller helt missat oss besökare. Barnen gillade nog läget, Astrid fick klappa sin Älg (läs en Ren) och snöhögarna inbjöd till äventyr. Men jag kände att det blev som lite platt när det inte fanns någon att ställa frågor till. Informationsskyltar i all ära, men det är inte samma sak.

Oavsett bjöd utställningen på museet på ett spännande möte med författaren Eusebio Topooco. Han sålde och signerade sin barnbok Sushi och kondoren med berättelser om livet på höglandet före kolonisatörerna kom till i Bolivia. Sedan 2008 har jag tillsammans med kollegor från informatik och pedagogik varit involverade i ett samarbete med UMSA i La Paz. Vi arbetar nu med att försöka fördjupa det samarbetet utifrån lärarar- och studentutbyten och i en förlängning utvecklingsprojekt där erfarenheter från våra båda regioner kan samverka. La Paz regionen och Västerbotten/Lappland delar många särdrag som vore spännande ha ett fördjupat samarbete kring.

Till historien hör nu att vi i samband med ett av våra besök hos våra kollegor i La Paz,  så hade min kollega Ulf ett möte med utbildningsministern på utbildningsdepartmentet (själv var jag vid tillfället upptagen med och  däckad av tidernas matförgiftning). Vid detta möte råkade han träffa just Eusebio Topooco, som även bjöd oss att besöka El Alto, ett erbjudande vi tyvärr inte hade möjligheten att hänga med på. Det finns även en restaurangincident som involverar dessa män och två till från ett tidigare besök till La Paz.

Det vore spännande att arbeta fram ett ”open-innovation-orienterat projekt” där kultur och konst får arbeta som motor i identifikationen av behov och handlingsutrymme för IT i La Paz regionen, och att detta får vara en viktig del av materialet i bygget av de vägar och infrastruktur som idag på många platser saknas.

Share

Medskapande fokus på innovativ IT och ehälsa med drama som utgångspunkt

I veckan som gick genomförde vi en workshop på temat forma framtidens hälsa och sjukvård gav mersmak och infriade de förväntningar som jag hade byggt upp allt förarbete som vi haft med arrangemanget. Workshopen sökte framtida alternativa vägar för hälsa, omsorg och sjukvård, där IT möjliggör nya mötesplatser för personal och medborgare.

Utgångspunkten för arbetet togs i Lustspelet,  en pjäs som framfördes av skådespelarna Mia Westin och Hans-Ola Stenlund. Lustspelet som bygger på möten med äldres livsberättelser och personal i äldrevården skapade en spännande referens i de samtal som sen följde för de olika diskussionsteman som deltagarnas egna diskussionsämnesförslag  inledningsvis grupperades efter.

Drama och teater utmanar, kanske mer än man i text eller via ett ordinärt föredrag klarar av i försöken att skildra möten mellan människor inom hälsa och sjukvård. Lustspelet gav i de olika scenerna både ord och känslor för betydelsen av att se och ge individen utrymme i arbetet på ordinära äldreboenden, vilket gäller både synen på personal och på de äldre. I workshopen fick dessa scener av möten fungera som gemensamma referenser till situationer som på olika sätt påverkas av IT användning när äldrevården effektiviseras. Ser fram emot att få arbeta mer med teater med syfte att lyfta samtal kring komplexa situationer och IT användning.

Share

Workshop med fokus på det goda mötet och innovativa IT-lösningar

Den 7-8 februari ges en workshop på temat: Forma framtidens hälsa och sjukvård. Målet med workshopen är att identifiera konstruktiva idéer som erbjuder nya lösningar och mötesplatser för hälsa, omsorg och sjukvård, tre områden som idag är relativt isolerade från varandra. Vårdkartan i Sverige ritas successivt om och en tydlig utmaning är att hantera den inbyggda förändringströghet som de olika administrativa områdena idag kämpar med nya perspektiv och utgångspunkter. Plats för evenemanget är Universitetets campus och arrangemanget är ett samarbete mellan Innovationssluss Norr, Region Västerbotten och Informatik. Anmälda deltagare kommer från patientföreningar, landsting, kommuner,företag och akademi. Förberedelserna är strax klara. Nu är det bara att invänta genomförandet med både spänning och nervositet.

Share